Nordstrand Musikkonkurranse 2018

Vi vil takke alle som kom og som bidro til konkurransen, og for deres støtte til Rotarys kjernesak, "End Poli Now" som overskuddet går til.

Våre 7 flotte finalister var enestående, vår kjære konferansier Wolfgang Plagge ledet oss i konkurransen gjennom en flott fortellende reise og med sitt improvisasjons-stykke, NOSUS og våre tre jurymedlemmer gjorde en iherdig innsats i å kåre prisvinnerne og publikum stemte frem sin favoritt. Vinneren for årets konkurranse ble Victoria Suzanne Willumsen Lewis. Vi gratulerer henne med førsteplassen.

The Thomas & Evon Cooper International Competition

Meet 15-year-old Norwegian pianist Nikita Khnykin! He is currently enrolled in the Young Talents program at the Barratt Due Institute of Music in Oslo. He's received numerous honors and top prizes from Ungdommens musikkmesterskap, Midgård konkurranseNordstrand Musikkonkurranse, Fjord Cadenza musikk konkurranse, and many more international competitions.

Nordstrand Musikk konkurranse 2018

Vi vil takke alle som deltok for å få gjennomført Nordstrand Musikkonkurranse 2018.

En ekstra takk vil gå til, konferansier Wolfgang Plagge, Juryen bestående av John Westbye, Bjarne Magnus Jensen, Rigmor Heistø Strand og våre sponsorer. Bilder vil i løpet av uken bli lagt under gallerier, og flere nyheter vil komme i løpet av de neste dagene, samt video på Youtube, og bilder på Instagram.

Bjarne Magnus Jensen

Bjarne Magnus Jensen er en dyktig fiolinist, jobber som assistent ved NMH (Norges Musikkhøgskole) og er dirigent for strykeorkesteret til TUP, samt har undervisning der.

John Westbye

John Westbye er fiolinist og bratsjist i tillegg jobber han også som dirigent. Han har som frilansmusiker spilt med de fleste av landets ledende orkestre.

Konkurranseregler

Du må selv sørge for akkompagnatør om du har behov for det. Musikkstykket du skal fremføre må ikke ha en varighet på mer enn 8-10 minutter. Konkurransens hovedsponsorer er garantister for at arrangementet kan finne sted. Dersom du blir en av prisvinnerne, forutsettes det at du er villig til å gi en fremførelse hos våre hovedsponsorer. Dette vil være på et internt arrangement. Vinneren av konkurransen forventes å gi et da capo nummer etter prisutdelingen.
Din søknad om deltakelse må omfatte en komplett musikalsk CV og en musikkfil (mp3 el. lign.) med opptak av deg. Dette behøver ikke være det samme musikkverket som du vil fremføre i konkurransen. Søknadsfristen er 15. desember 2017.
Du er født i 1999, eller senere, og spiller et akustisk instrument. Tidligere deltakere, med unntak av tidligere vinnere, er hjertelig velkommen til å søke igjen, så lenge alderskravet er innfridd.

Premier

Inntil 6 deltagere bli plukket ut av en fagjury basert på innsendt musikkmateriale. Deltagerne vil konkurrere om førsteprisen.

Det blir premieseremoni umiddelbart etter pausen når juryen er kommet frem til vinnerne.

Vinner: 20 000 kroner Resterende: 4000 kroner