Jury

Vår fagjury vil plukke de seks som får bli med i finalekonserten. Det er denne juryen som avgjør hvem som blir vinneren av Nordstrand Musikkonkurranse 2019. Publikum inviteres til å kåre vinneren av finalekonsertens publikumspris.

Premiering

Vinneren får 20.000 kroner. Alle som blir plukket ut til å delta i finalekonserten, får 4.000 kroner hver for deltagelsen for å dekke utgifter til akkompagnatør etc..

Hvem kan delta

Du er født i 2001, eller senere, og spiller et akustisk instrument. Tidligere deltakere, med unntak av tidligere vinnere, er hjertelig velkommen til å søke igjen, så lenge alderskravet er innfridd.

Akkompagnement

Du må selv sørge for akkompagnatør om du har behov for det. Musikkstykket du skal fremføre må ikke ha en varighet på mer enn 8-10 minutter. Vinneren av konkurransen forventes å gi et da capo nummer etter prisutdelingen. så forbered din akkompagnatør på å bli til avgjørelsen er tatt.

Slik søker du

Din søknad om deltakelse må omfatte en komplett musikalsk CV og en musikkfil (mp3 el. lign.) med opptak av deg. Dette behøver ikke være det samme musikkverket som du vil fremføre i konkurransen. Søknadsfristen er 15. desember 2018. Vi anbefaler deg å søke i god tid før fristen. Søknaden sendes til: nhb@lifi.no


Nordstrand Musikkonkurranse 2017

Vi vil takke alle som kom og som bidro til konkurransen, og for deres støtte til Rotarys kjernesak, "End Poli Now" som overskuddet går til.

Våre 7 flotte finalister var enestående, vår kjære konferansier Wolfgang Plagge ledet oss i konkurransen gjennom en flott fortellende reise og med sitt improvisasjons-stykke, NOSUS og våre tre jurymedlemmer gjorde en iherdig innsats i å kåre prisvinnerne og publikum stemte frem sin favoritt. Vinneren for årets konkurranse ble Victoria Suzanne Willumsen Lewis. Vi gratulerer henne med førsteplassen.

Vi ønsker Olivia velkommen som ny Facebook og SoME ansvarlig

Olivia Heymanns skal bistå oss i å publisere nyheter på Facebook f.o.m  15. November 2018 til 15. april 2019.

The Thomas & Evon Cooper International Competition

Meet 15-year-old Norwegian pianist Nikita Khnykin! He is currently enrolled in the Young Talents program at the Barratt Due Institute of Music in Oslo. 

Nordstrand Musikk konkurranse 2018

Vi vil takke alle som deltok for å få gjennomført Nordstrand Musikkonkurranse 2018.

Bjarne Magnus Jensen

Bjarne Magnus Jensen er en dyktig fiolinist, jobber som assistent ved NMH (Norges Musikkhøgskole) og er dirigent for strykeorkesteret til TUP, samt har undervisning der.