Ånun Lund Rej minnefond til Daniel, Sytske og Njord

Daniel Ivanov (klarinett), Sytske Pas (kreativ skriving og valthorn) og Njord Kårason Fossnes (komponering), alle tre elever ved Unge Talenter Barratt Due, mottok årets pris fra Ånun Lund Rej minnefond. 

Daniel Ivanov (klarinett), Sytske Pas (kreativ skriving og valthorn) og Njord Kårason Fossnes (komponering), alle tre elever ved Unge Talenter Barratt Due, mottok årets pris fra Ånun Lund Rej minnefondhttp://anunminnefond.no/

Stiftelsen ble opprettet av foreldrene i 1991, til minne om sønnen Ånun som bare ti år gammel omkom i en taubaneulykke i de sveitsiske Alper i 1990. Ånun viste i løpet av sitt korte liv en glødende interesse for en rekke kunstneriske og vitenskapelige områder, og stiftelsen ønsker med opprettelsen av fondet å stimulere andre barn og unge i deres utvikling innen ulike kunstarter og kreativ virksomhet. Det er i tråd med Ånuns interesser og idealer at det hvert år deles ut stipend til barn og unge. Siden minnefondet ble opprettet er det utdelt over 1 million NOK.

Prisoverrekkelsen skjedde ved Barratt Dues lokaler 7. september 2016 under den årlige festkonserten i forbindelse med overrekkelsen av stipendene. I tillegg til Daniel, Sytske og Njord vant også Sigve Wiedswang (tegning).

http://www.barrattdue.no/%C3%85nun+Lund+Rej+minnefond+til+Daniel%2C+Sytske+og+Njord.b7C_wRnK3Q.ips

 

Publisert: 09/24/2016 - 14:51 | Skrevet av: Erling