Edvard Munch videregående skole

På Edvard Munch videregående skole har vi et ambisiøst og kreativt skolemiljø som inspirerer til engasjert læring. Elevene får mulighet til å koble interesser og talent med ambisiøse og trygge karriereveier.

https://edvardmunch.vgs.no/om-skolen/om-oss/var-profil/

Ambisiøs. Grensesprengende. Relevant.

På Edvard Munch videregående skole har vi et ambisiøst og kreativt skolemiljø som inspirerer til engasjert læring. Elevene får mulighet til å koble interesser og talent med ambisiøse og trygge karriereveier.

Fagombinasjoner

Elevene på Edvard Munch videregående skole vil kunne kombinere fag fra ulike programområder og velge fordypning innenfor realfag, språk eller estetiske fag.

Varierte arbeidsformer og utvidet klasserom

Skolen vil tilby elevene varierte arbeidsformer og prosjekter på tvers av fag. Vi er opptatt av å tilby elevene oppdatert og relevant kompetanse. Våre elever vil arbeide med dagsaktuelle prosjekter vi har med samarbeidspartnere innenfor mange ulike fagfelt. God faglig praksis i skolebygget i kombinasjon med undervisningspraksis i det utvidede klasserommet i byen vil gi en merverdi for elevene og for skolemiljøet som helhet.

 

https://edvardmunch.vgs.no/

Publisert: 10/14/2016 - 13:24 | Skrevet av: Erling