Kavlifondet

Kavlifondet eier Kavlikonsernet. Mens deler av overskuddet i Kavlikonsernet skal styrke og utvikle virksomheten, går resten av overskuddet til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid.

kavlifondet.no/

Om Kavlifondet: http://kavlifondet.no/

Kavlifondet eier Kavlikonsernet. Mens deler av overskuddet i Kavlikonsernet skal styrke og utvikle virksomheten, går resten av overskuddet til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid.
Det betyr at hver gang du handler et produkt fra Kavli, Q-Meieriene eller Korni, er du også indirekte med på å støtte forskning, kultur og humanitær virksomhet i inn- og utland.
Det er Kavlikonsernets eierskapsmodell som muliggjør Kavlifondets allmennyttige virksomhet.
Kavli er bygget på en sterk og tradisjonsrik kultur, der noen av de viktigste verdiene er verdiskaping og allmennytte. Kavlifondet ble stiftet i 1962 av Knut Kavli, sønn av konsernets grunnlegger Olav Kavli.
Tildelingene fra Kavlifondet varierer fra år til år ut fra konsernets overskudd og aktuelle prosjekter. Fondet har de siste årene gått fra å støtte mange små prosjekter til å konsentrere seg om færre og større prosjekter som tydeligere representerer fondets formål.

Publisert: 08/06/2016 - 09:19 | Skrevet av: Erling