Musikkbarnehage

Musikk fra livets begynnelse til skolealder, med musikkglede og musikkopplevelse i fokus.

www.barrattdue.no

Barratt Due musikkinstitutt er en pioner på musikk-undervisning av de aller minste. Musikkbarnehagen startet opp i 1932, og har siden vært betraktet som en viktig del av Barratt Dues musikktilbud.

Barratt Due arbeider etter ideen om at musikk ikke kjenner aldersgrenser, men bare grader av kvalitet. Det vektlegges å gi barn og ungdom en individuell, nivåtilpasset undervisning av høy kvalitet. Med utgangspunkt i Barratt Dues motto «Fra musikkbarnehage til konsertpodiet», legges det til rette for at dagens barn skal ha alle forutsetninger for å bli morgendagens musikere.

 

HVA STÅR I FOKUS VED MUSIKKBARNEHAGEUNDERVISNINGEN?

Det tre måneder gamle spedbarnet reagerer spontant på musikk med bevegelser, lyder og ansiktsuttrykk. Musikk-barnehageundervisningen legger til rette for musikkutfoldelse som stimulerer og videreutvikler det lille barnet, for musisk og lekende samspill med barn i alderen 0-6 år.

Musikkbarnehagen ønsker

  • å gi gode musikkopplevelser som skaper musikkglede
  • å stimulerer til musikalsk skapende aktivitet, at barn får muligheten til å uttrykke seg med og gjennom musikk
  • å skape musikkinteresse og musikkforståelse
  • å utvikle grunnleggende musikkferdigheter som legger et godt grunnlag for videre musisering

Barn i musikkbarnehagen tilbys undervisning av høy kvalitet.  Avgjørende i denne sammenhengen er dedikerte og kvalifiserte pedagoger, og at undervisningen tilrettelegges i forhold til barns generelle og musikalske forutsetninger. Det vektlegges  å skape et godt og trygt læringsmiljø, som er utgangspunktet for musikalsk selvrealisering og utvikling.

Selv om det i musikkbarnehagen er det musikkfaglige som står i fokus, vil musikkundervisningen i tillegg ha positiv innvirkning på barns generelle utviklingsområder:

  • Sangaktiviteter, lek og arbeid med rytmer, rim og regler har betydning for barnets språkfølelse og språkforståelse.
  • Dans og bevegelse utvikler kroppsspråk, koordinasjon, fin-og grovmotorikk.
  • Samhandling og samarbeid med andre barn i musikkgruppen gir sosial trening, stimulerer barnas konsentrasjonsevne og vil gi barna opplevelsen av å tilhøre et musikkfellesskap.
  • Skapende aktivitet stimulerer barnets kreativitet og fantasi.
  • Musikalsk innlevelse og personlig formidling stimulerer barnets emosjonelle utvikling.

 

Mer informasjon om undervisningen finnes på deres nettsider.
Kilde:  http://www.barrattdue.no/nor/musikkbarnehage/

Publisert: 11/25/2016 - 23:23 | Skrevet av: Erling