Musikkskoler og kulturskoler i Oslo og Akershus

Ser du etter musikkundervisning i Oslo og Akershus?

 

oslokulturskole

Det som tidligere var rene musikkskoler er nå blitt til kulturskoler mange steder. Det betyr at skolen har et bredere tilbud enn ren musikkundervisning. Musikkundervisning er likevel fortsatt det viktigste tilbudet. Ved kulturskolene kan barn og unge uttrykke seg gjennom for eksempel: danstegning og maling og teater og drama, i tillegg til gjennom musikken. Aktiv I Oslo har oversikt over forskjellige musikkskoler og kulturskoler i Osloområdet. Det finnes mange tilbud, både kommunale og private.

Oslo musikk- og kulturskole er den største kulturskolen i Oslo. Oslo musikk- og kulturskole (OMK) er det nye navnet til Oslo Kommunale Musikkskole fikk da den ble kulturskole og også fikk tilbud om billedkunst, drama og dans. Hos OMK kan det være lang ventetid for å få plass på instumental undervisning på enkelte instrumenter, men prisene er lave og tilbudet godt så det kan være verdt å vente på, valgmulighetene når det gjelder instrument og undervisingsform er også meget store. Det finnes også en del gode private tilbud, så du får bare prøve deg frem.

http://www.oslokulturskole.no/no/

https://www.aktivioslo.no/presentasjon/oslo-musikk-og-kulturskole/

 

Publisert: 11/15/2016 - 20:13 | Skrevet av: Erling