Norges Musikkhøgskole

Talentprogrammene ved NMH retter seg mot spesielt motiverte musikere under 19 år som har kommet langt på sitt instrument. http://nmh.no/studier/talentutvikling

Norges Musikkhøgskole

Talentprogrammene ved NMH retter seg mot spesielt motiverte musikere under 19 år som har kommet langt på sitt instrument. http://nmh.no/studier/talentutvikling

2 undervisningsprogrammer:

Talentutviklingsprogram (TUP)
13-19 år - lørdagssamlinger

Unge musikere
13-19 år - ukentlig undervisning og lørdagssamlinger

Søknadsfrist

15. mars Les mer om søknad og opptaksprøver her

Kort om tilbudet

Talentutviklingsprogrammet (TUP) er et undervisningstilbud for ungdom mellom 13 og 19 år som har et høyt nivå på sitt hovedinstrument. Instrumentalundervisningen kommer i tillegg til annen musikkopplæring eleven får i kulturskole eller videregående skole.

Unge musikere følger TUP-programmet, men får i tillegg ukentlig undervisning på hovedinstrument.

Datoer for lørdagssamlingene 2016/17

Om Talentutviklingsprogrammet og Unge musikere

Musikkhøgskolens talentutviklingstilbud er en del av et nasjonalt talentutviklingsprogram. Man kan søke på alle instrumenter innenfor sjangrene klassisk, folkemusikk og jazz, samt komposisjon.

Talentutviklingsprogrammene ved NMH omfatter:

 • Hovedinstrumentundervisning
  • TUP: ​45 min x 12 per skoleår
  • Unge musikere: 60 min x 29 per skoleår.
 • Samspill, kammermusikk og konsertdeltakelse
 • Undervisning i gehør og musikkteori
 • Tematimer/valgfag/seminarer
 • Symfoniorkesterprosjekter (for elever på orkesterinstrumenter)

Oversikt over lærerne på TUP/ Unge musikere

Eleven må selv betale nødvendige reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta. Elever med ekstra store reiseutgifter kan etter søknad få refundert deler av utgiftene.

Opptakskrav

 • Du må holde et spesielt høyt nivå på ditt hovedinstrument.
 • Du må ha gode forutsetninger for videre utvikling

Spørsmål?

 

Åste Jensen Sjøvaag

Åste Jensen Sjøvaag

Førstekonsulent

Studie- og FoU-seksjonen

Sist oppdatert: 27. juni 2016

Publisert: 09/26/2016 - 23:48 | Skrevet av: Erling