Søknadskjema Ungfilharmoni

Nasjonalt prosjektorkester for unge talenter innen klassisk musikk. Ung Filharmoni er ett av tre delprogram i CRESCENDO.

https://www.google.no/search?q=ungfilharmoni&espv=2&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUotjQ6J3QAhXCaRQKHdHGChwQ_AUIBigB#imgrc=fJmp2ZEiFxlSeM%3A

Takk for at du ønsker å søke Ung Filharmoni 2017.

Repertoar: Hector Berlioz, Symphonie Fantastique

Prosjektdatoer:

18. – 23. juni 2017: Sommersamling og kurs på Rønningen Folkehøgskole

1. – 6. oktober 2017: Prosjektuke med Oslo-Filharmonien 

Prøvespill:

Prøvespill arrangeres 7.-18. desember i Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. Alle søkere må prøvespille. Var du med på hele i prosjektet i 2016, trenger du kun å prøvespille med orkesterutdrag, og behøver dermed ikke spille selvvalgt verk.

Søknadsfristen er 10. november

 

Søknadsskjema Ung Filharmoni 2017: http://ungfilharmoni.no/index/soknadsskjema/

Praktisk info

Datoer:

06. oktober 2016 Søknadsskjema åpner
10. november 2016 Søknadsfrist
07. desember 2016 Prøvespill Kristiansand
08. desember 2016 Prøvespill Stavanger
09. desember 2016 Prøvespill Tromsø
10. desember 2016 Prøvespill Trondheim
11. desember 2016 Prøvespill Bergen
15. – 18. desember 2016 Prøvespill Oslo
01. februar 2017 Alle søkere har fått svar på søknad

18. – 23. juni 2017 Sommersamling og kurs på Rønningen Folkehøgskole
Konsert: Ung Filharmoni fremfører Symphonie Fantastique

01. – 06. oktober 2017 Prosjektuke med Oslo-Filharmonien
Konsert: 05. oktober 2017, Ung Filharmoni og Oslo-Filharmonien fremfører Symphonie Fantastique i Oslo konserthus

 

Om Ung Filharmoni

Ung Filharmoni er et unikt tilbud for unge klassiske musikere i Norge. Gjennom Ung Filharmoni gis inntil 80 unge lovende orkestermusikere mulighet til å strekke seg mot et profesjonelt nivå.

Ung Filharmoni er et av tre delprogram i Crescendo. Crescendo er et mentorprosjekt for unge klassiske musikere, og er et samarbeid mellom Barratt Due musikkinstitutt, Festspillene i Bergen og Oslo-Filharmonien.

Gjennom samspill med Oslo-Filharmonien vil du få en enestående mulighet til å utvikle deg både personlig og musikalsk. Gjennom kontakt med de fremste utøverene i det profesjonelle musikkliv skapes en inspirerende læringsarena som gir deg som ung musiker unik erfaring med hva som kreves på toppnivå. Ved å samle unge utøvere fra forskjellige norske talentmiljøer i ett symfoniorkester muliggjøres optimal oppfølging av talentene. Crescendo ønsker å bidra til at unge talenter skal lykkes som utøvere i morgendagens musikkliv.

Ung Filharmoni er et samarbeidsorkester med Oslo-Filharmonien, men fungerer også som et selvstendig konsertorkester i forbindelse med sommersamlingen.

SENTER FOR TALENTUTVIKLING BARRATT DUE skal være en pådriver for at norske talenter innen klassisk musikk får vekstvilkår på linje med det beste internasjonalt. Senteret skal bidra til økt kunnskap om talentutvikling, bedre tilbud for talentene der de bor og god 
samordnet ressursbruk mellom de ulike miljøene. Senteret skal også stimulere til kontakt mellom talentmiljøer og eventuelt supplere allerede eksisterende tilbud i regionene, slik at dette gir muligheter for å lykkes på et internasjonalt nivå. Senter for Talentutvikling Barratt Due samarbeider med Crescendo om å gjennomføre Ung Filharmoni. 

senter for talentutvikling
CRESCENDO er et norsk-internasjonalt 
mentorprogram for talenter innen klassisk musikk. Internasjonalt etablerte musikere, som Leif Ove Andsnes og Janine Jansen, er mentorer i programmet. Crescendo har tre delprogram; 
1) mentorprogram for unge solister 
2) mentorprogram for kammergrupper 
3) Ung Filharmoni. 
Alle programmene bygger på mester-svenn-tradisjonen og legger til rette for unike møter mellom talent og mentor med samspill, veiledning og personlig kontakt. 
black-vertical

 

Støttespillere:

 

Ung Filharmoni er et Crescendo-prosjekt, med bidrag fra Senter for Talentutvikling Barratt Due.

black-vertical    sft

Crescendo er et samarbeid mello

:bd-ligg-svart   Print   ofo_logo_r

 

Det hele er muliggjort takket være våre støttespillere:

Trond Mohn

Bettina Ford Jebsen & Hans Peter Jebsen

Skibsreder Tom Wilhelmsen Stiftelse

talennorge_logo_white02
Talent Norge

kavlifondet
Kavlifondet

dextra_musica_100-80.jpg
Dextra Musica

sparebankstiftelsensvart
Sparebankstiftelsen DNB

 

Publisert: 11/10/2016 - 09:56 | Skrevet av: Erling