Unge Musikere

Programmet Unge Musikere gir spesielt talentfulle ungdommer i alderen 13–19 år et supplement til undervisningen de mottar på sin lokale musikk- og kulturskole eller videregående skole, eller privatopplæring.

ntnu.no/musikk/um

https://www.ntnu.no/musikk/um

Programmet Unge Musikere gir spesielt talentfulle ungdommer i alderen 13–19 år et supplement til undervisningen de mottar på sin lokale musikk- og kulturskole eller videregående skole, eller privatopplæring. Programmet er beregnet å gi de fremste talentene ekstra utfordringer og muligheter, ut over hva musikk- og kulturskoler eller videregående skoler normalt har mulighet til.

Undervisningstilbudet skal gis i et samarbeid med elevens kultur- og musikkskole, videregående skole (MDD) eller privatlærer. Det er en forutsetning at elevens faste lærer er innstilt på opplegget og villig til å samarbeide med den læreren eleven får i talentutviklingsprogrammet, slik at eleven opplever tilbudet som et samordnet, helhetlig tilbud.

Tilbudet omfatter:

  • individuell undervisning på instrument
  • gruppeundervisning i musikkteori og gehør
  • samspillgrupper
  • undervisning omtrent hver 3. uke gjennom skoleåret
  • lærerkrefter hentet blant landets beste utøvere og pedagoger
  • samarbeid med lokale lærere om undervisning og repertoar
  • Undervisningen er gratis, men eleven må selv betale nødvendig reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta. For elever med ekstra store reiseutgifter er det mulig å få noe reisestøtte.

Søkning skjer gjennom elevens kultur- og musikkskole/videregående skole eller privatlærer. Opptak til programmet skjer etter opptaksprøve. Opptak skjer en gang i året. NTNU Institutt for musikk tar imot søkere både innen klassisk og jazz. Søknadsfrist for neste opptak er 15. mars 2016

Last ned søknadsskjema her:

Søknadsskjema Unge Musikere ved NTNU 2016. Spørsmål angående Unge Musikere ved Institutt for musikk? Ta kontakt med:

NTNU Institutt for musikk
Kontaktperson: Toril Bakke
toril.bakke@ntnu.no

https://www.ntnu.no/musikk/um

Publisert: 09/26/2016 - 23:44 | Skrevet av: Erling