1 Start 2 Presentasjon 3 Opplastning 4 Fullfør

Påmelding

Søknadsfristen er
15. desember 2018.

Din søknad om deltakelse må omfatte en komplett musikalsk CV og en musikkfil (mp3 el. lign.) med opptak av deg. Dette behøver ikke være det samme musikkverket som du vil fremføre i konkurransen.

Veiledning

Dersom du har skrevet din musikalske CV i et tekstprogram, kan du laste opp filen til oss. Vi aksepterer txt doc docx odt, som er de mest brukte filtypene.

Har du din musikalske presentasjon i et MP3 format, ber vi deg å laste det opp. Filen kan ikke være større enn 15 MB og det er kun tillatt med 3 fil per deltager.

Dersom du har din musikalske presentasjon på en videofil ber vi deg laste filen opp til oss. Kun 1 fil per påmelding.