Hovedsponsorer


Formuesforvaltning er Norges største privateide rådgivnings- og forvaltningsselskap. Vi har ansvaret for ca. 55 milliarder kroner i langsiktig formuesforvaltning for privatpersoner, stiftelser, entreprenører, familier, regulerte kunder og institusjoner. Selskapet jobber langsiktig med å bevare og utvikle verdier for sine kunder. Vi er representert en rekke steder i landet og i alle de store byene. Vi har også kontor i Malmö, Stockholm og Göteborg. Sommeren 2014 åpnet Formuesforvaltning kontor i London, hvor deler av investeringsteamet nå er basert for å videreutvikle og befeste selskapets posisjon som et av de ledende investeringsmiljøene i Norden. Formuesforvaltning ble etablert i 2000 og teller i dag 220 ansatte. Kjernekompetansen til selskapet er formuesforvaltning, som blant annet innebærer strategisk og dynamisk aktivaallokering og forvalterseleksjon. Selskapets kapital under forvaltning er satt ut til norske og internasjonale spesialistforvaltere med fokuserte mandater innen alle aktivaklasser. Formuesforvaltning har foretatt store investeringer i teknologi for å kunne tilby skreddersydde formuesplaner og markedets mest omfattende rapportering innen alle aktivaklasser.


Andre sponsorer og samarbeidspartnere


Bidragsytere