Hovedsponsorer


Formuesforvaltning er Norges største privateide rådgivnings- og forvaltningsselskap. Vi har ansvaret for ca. 55 milliarder kroner i langsiktig formuesforvaltning for privatpersoner, stiftelser, entreprenører, familier, regulerte kunder og institusjoner. Selskapet jobber langsiktig med å bevare og utvikle verdier for sine kunder. Vi er representert en rekke steder i landet og i alle de store byene. Vi har også kontor i Malmö, Stockholm og Göteborg.


Andre sponsorer og samarbeidspartnere


Bidragsytere