Skoler med musikkmiljø

Edvard Munch Vidregående Skole

Sentralbord: 08.00 – 15.30

Besøksadresse: Ullevålsveien 5, 0165 Oslo

Postadresse: Postboks 6600, St. Olavs plass, 0129 Oslo

E-post: EdvardMunchVGS@ude.oslo.kommune.no


Foss Vidregående Skole

Sentralbord: 08.15–15.30

Besøksadresse: Steenstrups gt. 20, 0554 Oslo

Postadresse: Steenstrups gate 20, 0554 Oslo

E-post: fossvgs@ude.oslo.kommune.no


Majorsuen Skole

Sentralbord: 08:00 - 15:30

Besøksadresse: Bogstadveien 74, 0366 Oslo

Postadresse: Bogstadveien 74, 0366 Oslo

E-post: majorstuen@ude.oslo.kommune.no


Sandefjord Vidregående Skole

Sentralbord: 08:00 - 15:30

Besøksadresse: Krokemoveien 2-4, 3214 Sandefjord

Postadresse: Postboks 2006, 3202 Sandefjord

E-post: sandefjord.vgs@vfk.no

Skøyenåsen Skole

Sentralbord: 8.00–15.30

Besøksadresse: Håkon Tvetersvei 75, 0686 Oslo

Postadresse: Håkon Tvetersvei 75, 0686 Oslo

E-post: skoyenasen@ude.oslo.kommune.no


Gjettum Ungdomskole

Sentralbord: 8.00–15.30

Besøksadresse: Vallerveien 133, 1346 Gjettum

Postadresse: Gjettum skole, Bærum kommune 1304 Sandvika

E-post: post@gjettumskole.no


Oslo musikk- og kulturskole

Sentralbord: 8.00–15.30

Besøksadresse: Tøyenbekken 5, 0188 Oslo

Postadresse: Oslo musikk- og kulturskole Tøyenbekken 5 0188 Oslo

E-post: kontakt@oslokulturskole.no


Norges musikkhøgskole

Sentralbord: 8.00–15.30

Besøksadresse: Slemdalsveien 11, 0369 Oslo

Postadresse: Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstuen 0302 OSLO Norge

E-post: post@nmh.no

Barratt Due musikkinstitutt

Sentralbord: 9.00–15.00

Besøksadresse: Lyder Sagens gt 2 Oslo

Postadresse: Barratt Due musikkinstitutt Pb 5344 Majorstuen 0304 OSLO

E-post: post@bdm.no

Brannfjell Skole

Sentralbord: 08.00–15.30

Besøksadresse: Ekebergveien 111, 1178 Oslo

Postadresse: Ekebergveien 111, 1178 Oslo

E-post: brannfjell@ude.oslo.kommune.no

Søndre Land Kulturskole

Sentralbord: 08.00–15.30

Besøksadresse: Hovsbakken 1 2860 Hov

Postadresse: Søndre Land Kulturskole Hovsbakken 1 2860 Hov

E-post: sander.willassen@sondre-land.kommune.no