Finalen holdes i flotte Nordstrand Kirke

Stemningen under finalen vil bli ekstra magisk i Nordstrand kirke, som er en flott og arkitektonisk kirke, transformert fra en nygotisk langkirke til et moderne gudshus. Transformasjonen har gitt 300 nye sitteplasser, samtidig som prosjektet har ivaretatt kirkens arkitektoniske identitet.

Nordstrand Kirke

Stemningen under finalen vil bli ekstra magisk i Nordstrand kirke, som er en flott og arkitektonisk kirke, transformert fra en nygotisk langkirke til et moderne gudshus. Transformasjonen har gitt 300 nye sitteplasser, samtidig som prosjektet har ivaretatt kirkens arkitektoniske identitet. Ombygningen binder sammen tradisjon og modernitet. Innvendig himling med eikespiler i forskjellige bredder bidrar til uvanlig gode akustiske forhold.

  • Adresse: Ekebergveien 236
  • Arkitekt: Meinich Arkitekter AS
  • Opprinnelig arkitekt: Jacob Wilhelm Nordan (1886) og Georg Greve (1935)
  • Byggherre: Nordstrand menighet og Kirkelig Fellesråd
  • Areal: 1279 m² BTA

Nordstrand Kirke er transformert fra en nygotisk langkirke til et moderne gudshus. Koret og sakristiet fra 1935 er revet, og kirkeskipet er utvidet. Fleksibel bruk og god akustikk har vært viktig i ombyggingen av en av byens best besøkte kirker.

I lang tid har Nordstrand menighet slitt med dårlig plass og en lite funksjonell kirke. Samtidig var den gamle kirken et kjent og kjært landemerke, og ingen ønsket å erstatte den. Transformasjonen har gitt 300 nye sitteplasser, samtidig som prosjektet har ivaretatt kirkens arkitektoniske identitet.

To nye sideskip er lagt til langs den eksisterende bygningskroppen. Dette har gitt en planløsning som har likhetstrekk med den tradisjonelle basilikaen, formet av tre kirkeskip. En stor glasspalte oppunder taket av det nye tilbygget gir en løftet himling og et stort, åpent kirkerom. 
 

Ombygningen binder sammen tradisjon og modernitet. Glasset mellom nytt og gammelt skaper en inviterende kirke også sett utenfra. Rytmen i de gamle vertikale vinduene gjentas som moderne glasskarnapp i de nye fasadene. De opprinnelige glassmaleriene er gjenbrukt bak alteret.

Kirkens nye orgel og prestekontoret er innpasset i den nyeste delen av kirken. Tilbygget har en full underetasje som inneholder et flerbruksrom for ca. 40 mennesker. Dette anvendes som øvingsrom for kirkemusikk, kapell og forsamlingsrom. Det er også avsatt mindre rom for konfirmantarbeid, ungdomsaktiviteter og tekniske rom. 
 

Materialbruken er helhetlig, med tydelige og lesbare kontraster. Eksisterende tegl er utbedret og reparert, mens teglen i tilbygget har fått et smalere format. Det nye taket i sink er tilpasset det opprinnelige skifertakets jevne, grå overflate. Innvendig himling med eikespiler i forskjellige bredder bidrar til uvanlig gode akustiske forhold. Gjennomgående massive eikegulv og flyttbare eikestoler gir fleksible bruksmuligheter.

Del

Flere artikler

Tas gjerne kontakt om du lurer på noe.