KORK ga ungdommen orkesterledelsen

Kringkastingsorkesteret lot andreklassingene ved Edvard Munch-videregående skole, overta styringen over to konserter. Samarbeidsformen kan være verdt å bygge videre på. Utfordringen var "Lag en konsert vennene dine ville gått på".

Oda Holt Günther (fiolinist- og vår 3.prisvinner var med) Foto: NRK

ARTIKKEL/ANMELDELSE PUBLISERT HOS BALLADE.NO:

av Embret Rognerød

Kringkastingsorkesteret lot andreklassingene ved Edvard Munch-videregående skole, overta styringen over to konserter. Samarbeidsformen kan være verdt å bygge videre på.

«Lag en konsert vennene dine ville ha gått på». Slik lød utfordringen Kringkastingsorkesteret ga andreklassingene ved Edvard Munch-videregående skole i Oslo tidligere i vår.

Etter en halv uke med øvinger kunne elevene og orkesteret presentere et sobert program, som skulle ta jevnaldrende gjennom barokken, wienerklassisismen og romantikken, før en publikumsvennlig avslutning med John Williams’ for lengst kanoniserte musikk fra storfilmene Schindlers liste og Star Wars.

Andreklassingene hadde stemt over programmet, og i så måte kunne det hele ha lignet en ønskekonsert, om ikke elevene også hadde fått involvere seg på scenen: Deres muntre introduksjoner og bidrag som solister og musikere i orkesterets rekker, satte elevenes nødvendige signatur på konserten.

Det elevstyrte programmet ivaretok også en dynamikk som viste frem kontrastene i de store klassiske epokene, som når de satte opp «Ungarsk dans» og «Morgenstund» etter hverandre – kontraster som KORK også uanstrengt veksler mellom.

Men repertoaret gjorde også sitt til at konserten ikke ble altfor friksjonsfylt (elevene selv kalte innslagene «gromlåter»). Knut Vaages samtidsverk «Mylder», som dirigent Peter Szilvay kalte et pastisjverk over klassiske musikk-konvensjoner, utgjorde et frisk pust og en kontrast i så måte, men dette var også repertoargrepet KORK selv foreslo.

Styrt av ungdommen 
Det blir nevnt til det kjedsommelige at dagens ungdom er streite, og hvis man skal ta slike generaliseringer for god fisk, er det lett å påpeke at denne konserten ga lite plass til radikale eller ironiske grep. Det elevene presenterer som «dagens filmmusikk» er over 25 år gammel.

For et orkester som i stor grad spesialiserer seg på sjangerspagater kan det også virke som et paradoks at ungdomsprosjektet deres ikke er blant sesongens mer eksperimentelle.

Allerede konserttittelen «KORK styrt av ungdommen» har noe litt gammelmodig over seg: Ungdommen omtaler vel sjelden seg selv som ungdom? For et orkester som i stor grad spesialiserer seg på sjangerspagater kan det også virke som et paradoks at ungdomsprosjektet deres ikke er blant sesongens mer eksperimentelle.

«Vi merker nok at de har en viss ærbødighet som de ikke trenger å ha», sa KORKs pressesjef Jan Fredrik Heyerdahl til meg etter konserten. Men til elevenes forsvar skal det sies at det er naturlig å programmere musikk det skal være lett å like når utgangspunktet er å lage noe «for vennene dine». Og i denne sammenhengen er det kanskje heller ikke opp til en 33 år gammel anmelder å avgjøre.

KORK selv mener en neste utfordring på veien er å få denne konserten ut til et større publikum. Det er et prisverdig initiativ: Skolekonserter på kveldstid, uansett studienivå, gir sjelden stor oppslutning, og Store studio var dessverre heller ikke fullsatt under den åpne kveldskonserten.

– Har en viss ærbødighet
En måte å fjerne den nevnte ærbødigheten på er kanskje å starte prosessen tidligere, og at elevene og KORK velger annethvert verk? Måten «Mylder» satte resten av repertoaret i relieff på antyder i alle fall at dette kan være en fruktbar strategi.

En annen idé kan være å gjennomarbeide introduksjonene, som var preget mer av innlærte fakta enn av begrunnelser som kunne ha gitt fine innblikk i elevenes innflytelse på konserten.

Jeg har ikke noe å utsette på elevenes fremføring, og noen av anekdotene satt fint (som at «Morgenstund» ikke er skrevet med nordisk natur i tankene, men snarere myntet på Peer Gynts oppvåkning i Egypt). Enkelte mer generelle karakteristikker om epokene ga en umiskjennelig følelse av å sitte i klasserommet igjen.

På ulike musikkfestivaler har jeg lagt merke til at mange nå har programposter der unge får delta. Nå synes jeg også man kan ane en bevegelse fra å ville spille for unge musikkinteresserte til å ta dem med på musikalske prosjekter

Vil ha unge på scenen
På ulike musikkfestivaler har jeg lagt merke til at mange nå har programposter der unge får delta. Nå synes jeg også man kan ane en bevegelse fra å ville spille for unge musikkinteresserte til å ta dem med på musikalske prosjekter: De norske kvartettene i Oslo Quartet Series har for eksempel begynt å spille jevnlig med unge musikere under konsertene sine.

Det er allerede planlagt en fortsettelse på KORKs musikklinjesamarbeid til neste år.

Samtidig ligger det et lite paradoks her: Det er KORK som har tatt initiativet, og som vil nå ut til nye og yngre lyttere, mens elevene på sin side spiller rollen som både spesialinvitert målgruppe og bidragsytere.

Det er et gode at klassiske orkestre og musikere selv ønsker å spille på et ungt, musikkinteressert publikums premisser, og at de vil fjerne «ærbødigheten». Men samarbeidet vil stå og falle på om begge parter er like interesserte. Det er heller ikke gitt at et godt pedagogisk samarbeid er ensbetydende med en vellykket konsert.

Men musikklinjeelevenes forsøk på maktovertakelse i kontrollerte former var en god start, og jeg tror dette samarbeidet kan bli enda bedre, hvis orkesteret og elevene tar seg tid til å finne ut av hverandres styrker og svakheter, enten det gjelder kjennskap til publikumsgrupper, musikksjangre, formidlingsformer eller repertoarvalg.

Del

Flere artikler

Tas gjerne kontakt om du lurer på noe.