Close

Om Nordstrand Kirke

Nordstrand kirke ble restaurert og nyåpnet i 2015, og ligger i Ekebergveien 236.

 

Den opprinnelig kirken ble bygget i 1866.

 

Nordstrand kirke er transformert fra en nygotisk langkirke til et moderne gudshus. Koret og sakristiet fra 1935 er revet, og kirkeskipet er utvidet. Fleksibel bruk og god akustikk har vært viktig i ombyggingen av en av byens best besøkte kirker.

Den gamle kirken har  kjent og kjært landemerke, og transformasjonen har gitt 300 nye sitteplasser, samtidig som prosjektet har ivaretatt kirkens arkitektoniske identitet.

 

To nye sideskip er lagt til langs den eksisterende bygningskroppen. Dette har gitt en planløsning som har likhetstrekk med den tradisjonelle basilikaen, formet av tre kirkeskip. En stor glass-spalte oppunder taket av det nye tilbygget gir en løftet himling og et stort, åpent kirkerom.

 

Ombygningen binder sammen tradisjon og modernitet. Glasset mellom nytt og gammelt skaper en inviterende kirke også sett utenfra. Rytmen i de gamle vertikale vinduene gjentas som moderne glasskarnapp i de nye fasadene. De opprinnelige glassmaleriene er gjenbrukt bak alteret.

 

Kirkens har fått nytt orgel, og det nye kirkerommet er anerkjent for sin gode akustikk. Gjennom konsertserien «Gåsehud» arrangeres det jevnlig konserter med de fremste norske musikere og sangere. Det mangfoldige, lokale musikklivet bruker også  kirken til konserter, slik Nordstrand Rotary gjør gjennom sin årlige Musikkonkurranse.

 

Meinich Arkitekter AS har vært arkitekter for moderniseringen.

  • Adresse: Ekebergveien 236
  • Bruk: Kirke
  • Arkitekt: Meinich Arkitekter AS
  • Opprinnelig arkitekt: Jacob Wilhelm Nordan (1886) og Georg Greve (1935)
  • Byggherre: Nordstrand menighet og Kirkelig Fellesråd
  • Areal: 1279 m² BTA
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

MUSIKK

Meld deg inn på vårt Medlemsbrev og bli oppdatert av årets event