Nordstrand Rotary Klubb & ‘End Polio Now’

Nordstrand Rotary Klubb, stolt arrangør av Nordstrand Musikkonkurranse, har 'End Polio Now' som sitt hovedprosjekt. Overskuddet av konkurransen går dermed med stolthet og glede, til arbeidet med utryddelsen av polio i verden.

Rotary International – End Polio Now

Nordstrand Rotary Klubb, stolt arrangør av Nordstrand Musikkonkurranse, har ‘End Polio Now’ som sitt hovedprosjekt. Overskuddet av konkurransen går dermed med stolthet og glede, til arbeidet med utryddelsen av polio i verden. 

Nordstrand Rotary Klubb

Nordstrand Rotary Klubb har lange tradisjoner i å yte støtte til det lokale kulturlivet. Dette gjør vi både gjennom å gi økonomisk støtte til kulturaktiviteter og gjennom å avholde kulturarrangementer. Klubben ble startet i 1960 og har i over 56 år vært en sentral del av foreningslivet i bydelen. Les mer om Nordstran Ratary Klubb her http://nordstrand.rotary.no/

Rotary er en verdensomspennende organisasjon med over 1,2 mill. medlemmer fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet i 166 land som ønsker å fremme velferd og høye etiske normer i alle yrker, og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden. http://www.rotary.no/ Rotary International er en av verdens største frivillige humanitære organisasjoner, og i over 20 år har Rotary International med partnere, vært helt sentral i arbeidet med utryddelsen av polio i verden gjennom sitt vaksineprogram Polio Pluss.Overskuddet fra Nordstrand Musikkonkurranse går dermed til Rotarys hovedprosjekt om å bekjempe polio, «End Polio Now».

«End Polio Now»

End Polio Now er en verdensomfattende kampanje for å utrydde sykdommen polio i verden. Hva er polio? Poliomyelitt er en svært smittsom sykdom som rammer oftest barn under 5 år. De fleste kjenner den som poliovirus  Viruset spres fra person til person, typisk gjennom forurenset vann. Det kan angripe nervesystemet, og i noen tilfeller føre til lammelse. Selv om det ikke finnes noen kur, er det en trygg og effektiv vaksine – en som Rotary og andre partnere bruker for å immunisere over 2,5 milliarder barn over hele verden.

Siden Rotary begynte kampen mot polio er 99 % av sykdommen utryddet. Dette sammen med WHO, Unicef, Bill Gates Foundation, andre frivillige organisasjoner og landenes myndigheter. Rotarianere verden over har samlet inn nesten 1 milliard kroner til formålet. For å avslutte og utrydde polio helt, må vi stoppe overføringen av viruset i de tre landene som fortsatt er endemiske: Afghanistan, Nigeria og Pakistan. Vi må også holde alle andre land polio-frie før vi er sikre på at det ikke vil gjenoppstå . Opptil 60 høyrisikoland opererer fortsatt med store vaksinasjonskampanjer for å beskytte barn mot polio. Det er mulig å utrydde sykdommen og det er mulig å nå alle barn med poliovaksine.

– 1916: «Et stort polio utbrudd i New York City dreper mer enn 2000 mennesker. Over hele USA, tar polio livet av ca 6000 mennesker, og lammer tusenvis av flere».

– 1955: «En vaksine utviklet av Dr. Jonas Salk er erklært «sikker og effektiv».

– 1960: «Den amerikanske myndigheter lisensierer oral polio vaksine utviklet av Dr. Albert Sabin».

– 1979: «Rotaryklubber tar på seg å kjøpe og bidra til å levere poliovaksine til mer enn 6 millioner barn på Filippinene».

– 1988: «Rotary International og Verdens helseorganisasjon lansere Global Polio Eradication Initiative. Det er anslagsvis 350.000 tilfeller av polio i 125 land».

– 1994: «Den internasjonale kommisjonen for sertifisering av Poliomyelitt Utrydding kunngjør at polio er blitt eliminert fra Amerika».

– 1995: «Helsearbeidere og frivillige vaksinere 165 millioner barn i Kina og India i løpet av en uke».

– 2000: «En rekord på 550 millioner barn mottar oral polio vaksine. Den vestlige Stillehavs regionen, som strekker seg fra Australia til Kina, er erklært poliofritt».

– 2003: «The Rotary Foundation innsamler $119 millioner i en 12-måneders kampanje. Rotarys totale bidrag til utryddingen av polio overstiger $ 500 millioner. Seks land forblir polio-endemiske: Afghanistan, Egypt, India, Niger, Nigeria, Pakistan».

– 2004: «I Afrika, rettet mot 23 land og 80 millioner barn, ble den største koordinerte polio immunisering iverksatt».

– 2006: «Antallet polio-endemiske land synker til 4 – Afghanistan, India, Nigeria, Pakistan».

– 2012: «India overgår 1 år uten et registrert tilfelle av polio, og er tatt av polio-endemiske listen. Bare tre land forbli polio endemisk».

– 2014: «India går 3 hele år uten en ny sak forårsaket av poliovirus, og Verdens helseorganisasjon bekrefter Sør-Øst Asia-regionen polio-free. Polio tilfeller har falt med 99% siden 1988.

Les mer om den store fremgangen og den viktige påvirkningskraften End Polio Now har hatt for verden på http://www.endpolio.org/

Del

Flere artikler

Tas gjerne kontakt om du lurer på noe.