Close

Om Nordstrand Rotary Klubb

Siden juni 1960 har Nordstrand Rotary klubb vært en sentral del av foreningslivet i bydelen.

Nordstrand Rotary Klubb møtes hver mandag kl. 19 i Nordstrandhuset i Nordstrandveien 30.

President i Nordstrand Rotary Klubb for 2019/2020 er Per Olav Vangen.

 

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet. Den er en verdensomspennende organisasjon med over 1,2 mill. medlemmer fra næringsliv, frie yrker, offentlig virksomhet og samt pensjonerte yrkesaktive i nesten 200 land som ønsker å fremme velferd og høye etiske normer i alle yrker, og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.

 

Rotary International har i de senere år vært helt sentral i arbeidet med utryddelsen av sykdommen polio gjennom sitt vaksineprogram Polio Pluss, samt annet humanitært arbeid.

 

Mer om Nordstrand Rotary: www.nordstrand.rotary.no/

Om Rotary i Norge

Rotary kom til Norden og Norge med etableringen av Kristiania Rotary Klubb. Stiftelsesdato var 1. juni 1922.

 

Det var den norsk-amerikanske senator Olaf M. Oleson fra Fort Dodge Rotary Club, Iowa som tok initiativ til etablering av Kristiania-klubben. Ved byens navneforandring skiftet klubben naturlig nok navnet til Oslo Rotary Klubb.

Oleson hadde deltatt på Rotary Internationals årskongress (Convention) i Edinburgh i 1921 – den første i Europa. Under et besøk i Norge tok han saken opp med gamle venner og henstilte til sin nevø, kaptein i Garden, Ola Five, å forsøke å få i stand en klubb i Kristiania, og Five ble klubbens første president.

 

Det er i dag 15.000 Rotary-medlemmer i Norge hvorav drøyt 30 prosent er kvinner.

 

Mer om Rotary i Norge: www.rotary.no

Mer om Rotary internasjonalt: www.rotary.org

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

MUSIKK

Meld deg inn på vårt Medlemsbrev og bli oppdatert av årets event