Vil være et by:Larm for klassisk musikk

Organisasjonen Klassisk står bak Arena:Klassisk, en ny festival for klassiske frilansmusikere og arrangører. En artikkel fra Ballade.

klassisk.net

Hentet fra: Ballade.no    http://www.ballade.no/sak/vil-vaere-et-bylarm-for-klassisk-musikk/

Artikkel av Aslaug Olette Klausen.

Organisasjonen Klassisk står bak Arena:Klassisk, en ny festival for klassiske frilansmusikere og arrangører.

Organisasjonen Klassisk fyller 70 år i år. Det markerer de med Arena: Klassisk – en showcasefestival og faglig bransjetreff for klassisk musikk.

– Våre medlemmer har savnet en møteplass. Tidligere hadde vi Rikskonsertenes programslipp, hvor arrangørene kunne møtes og kjøpe inn materiale. Etter nedleggelsen har det oppstått et tomrom, sier daglig leder Anderz Døving.

Tanken er ifølge ham at festivalen skal være det samme som by:Larm for det rytmiske feltet og Folkelarm for folkemusikken.

Trenger et løft 
Som medlemmer i arrangørorganisasjonen finner man alt fra små aktører som Musikkens venner i Grimstad og orgelfestivalen i Bodø og til det tidligere knutepunktet Festspillene i Bergen. Sistnevnte har både midler og muskler til å orientere seg på feltet, men Døving mener situasjonen er annerledes for de mindre medlemmene.

– De små arrangørene velger gjerne de mest kjente musikerne, musikere de har hørt selv eller som de har fått anbefalt av andre. Det er behov for en arena hvor arrangørene får møte nye talenter, hevder Døving.

– Vi føler også at den frie klassiske musikken trenger et løft. Det har blitt et klasseskille mellom den institusjonaliserte klassiske musikken og det frie feltet. Institusjonene får mye penger, men klassiske frilansmusikere har det ikke bedre enn frilansere i andre sjangre.

Festivalen vil derfor holde både åpne og lukkede showcase-konserter, hvor musikere kan få vist seg frem – og arrangører, ifølge Døving, kan få erfare at det hverken behøver være dyrt eller vanskelig å finne nye musikere til å spille konserter på deres hjemplasser.

Også gårdagens talenter
Festivalen vil romme ni konserter, hvorav tre rene showcasekonserter med plass til rundt 10 utøvere i hver. Musikerne ved de lukkede showcase-konsertene vil ikke motta honorar, men vil kunne motta reisestøtte.

– Det vil være mulighet for både instrumentalister, sangere eller små ensembler, som kvartetter eller mindre grupper å melde seg på. Påmeldingen kan gjøres på vår nettside fra fredag, sier Døving og presiserer:

– Vi snakker om talenter. Men vi er ikke bare ute etter de unge, nyutdannede. Vi vil også gjerne nå ”gårdagens talenter”.

Målet mener han er at arrangørene skal møte musikere, og at gode musikerne skal få jobber, uavhengig av alder. I juryen sitter Guro Kleven Hagen, Eli Kristin Hansveen, Knut Kirkesæther og Torodd Wigum.

Økt profesjonalisering
I tillegg til konsertene vil det være et faglig program på dagtid. Temaene vil være publikumsutvikling, strømmetjenester, skolering og entreprenørskap og andre emner som etter planen kan bidra til en økt profesjonalisering av arrangørfeltet.

– Hvilke utfordringer er spesielle for det klassiske feltet her?

– Vi savner arrangører lokalt. Kulturhusene programmerer forsvinnende lite klassisk musikk. Rikskonsertene hadde 45 prosent klassisk som ble sendt rundt i hele landet. Det var en rekke rimelige, klare konserter som allerede var på turné og som kulturhusene kunne ta inn. Dette forsvant med nedleggelsen, og har ikke blitt erstattet med noe nytt.

– Det er veldig synd. For det finnes et interessert publikum. Det er heller ingen som organiserer turneene lenger. Det blir opp til hver enkelt gruppe eller ensemble å gjøre det på egen hånd. Derfor er det så viktig å få arrangørene til å møtes, så de kan samarbeide.

Fordi samarbeid om turneer også gjør dem kostnadseffektive, er nettverking et uttalt mål for arrangørene. Døving håper at festivalen på sikt også kan lede til at nye lokale arrangører blir opprettet, enten som egne scener eller i samarbeid med andre sjangre som jazz eller folkemusikk.

Krevende finansiering
Arena:Klassisk finner sted i samarbeid med Norsk komponistforening og Norges Ungdomskor, som begge bidrar med støtte til festivalen. Festivalen støttes også av Norsk Kulturråd. Det er i tillegg søkt om midler fra en rekke andre aktører, blant annet Fond for utøvende kunstnere og Oslo kommune. Private penger har det imidlertid vært vanskeligere å få.

– Jeg sitter alene med denne jobben. Det er et tungt arbeid å prosjektere festivalen, inkludert å kontakte mulige sponsorer. Jeg føler vi har et godt produkt, men det å få engasjert private bedrifter til å støtte klassisk musikk er vanskelig. Og kanskje spesielt når man er ukjent. Det er derfor viktig for oss å klare oss med små midler.

– Dere omtaler dette som et by:Larm for klassisk musikk. Hvorfor samarbeider dere ikke med by:Larm?

– Vi har hatt samtaler med dem. Men by:Larm er så stort at vi ville druknet i mengden. By:Larm er veldig bra, men å være en underavdeling i et hjørne av by:Larm ser ikke jeg fornuften i.

– Vi satser heller ikke på å nå deres størrelse i år. Vi skal vokse sakte, men sikkert. Målet er å få en møteplass hvor folk kan treffes, utveksle ideer, ha debatter og snakke om klassisk musikk. Vi skal drøfte de utfordringene klassisk musikk har, som ikke nødvendigvis er det samme som rockemusikken.

Arena:Klassisk vil holdes torsdag 19. oktober til søndag 22. oktober i Oslo. Oslo-Filharmonien skal spille ved åpningskonserten. I tillegg vil det bli konserter blant annet med Norges Ungdomskor, Oslo String Quartet, Det Norske Kammerorkester og Oorkaan, Norges Ungdomssymfoniorkester og Grex Vocalis.

Del

Flere artikler

Tas gjerne kontakt om du lurer på noe.